Home » Onroerend goed » Overig » Hijlaard

Melkschapenbedrijf Hijlaard

Prijs op aanvraag

Download brochure Contact opnemen Hilaerdermieden 2
9027 BB Hijlaard

Gedetailleerde beschrijving

Algemeen

Een prachtig en vrijstaand melkschapenbedrijf, met ongeveer 500 Lacaune melkschapen en bijbehorend jongvee. De melk wordt deels op de boerderij verwerkt tot schapenmelkyoghurt die onder het merk Bongastate in Nederland en België in de winkels van Albert Heijn staat. Daarnaast laat Bongastate een deel van de melk verwerken tot kaas, die voornamelijk door Zijerveld onder het merk Friese Ooister wordt gedistribueerd. Tot slot wordt een deel van de melk geleverd aan de melkfabriek in Rouveen. Het complete terrein, bestaande uit 7.95.80 ha eigendom en 10.30.75 ha erfpacht, is aaneengesloten gelegen.

Het bedrijf wordt aangeboden inclusief de aanwezige veestapel en de apparatuur voor de yoghurtproductie.

Meer informatie en promotiefilms over het huidige concept zijn te vinden via www.bongastate.nl

Voor een bezichtiging kunt u contact opnemen met Maarten Otten op 06-55946301.

Situering

Deze locatie is gelegen op 9 kilometer van de plaats Leeuwarden in het landelijke gebied van Hijlaard (Fries: “Hilaard”) in de Gemeente Leeuwarden in de Provincie Friesland.  Gunstig gelegen ten opzichte van uitvalswegen richting de snelwegen A31 richting Franeker en A32 richting Heerenveen. Voorzieningen zijn voldoende aanwezig in de nabije omgeving.

Kadastrale gegevens

Gemeente

Sectie

Nummer

Oppervlakte in ha

Soort recht

Jorwerd

F

773

00.02.00 ha

eigendom

Jorwerd

F

315

01.54.35 ha

eigendom

Jorwerd

F

321

01.57.90 ha

eigendom

Jorwerd

F

374

02.21.40 ha

eigendom

Jorwerd

F

747

00.12.60 ha

eigendom

Jorwerd

F

748

01.06.45 ha

eigendom

Jorwerd

F

774

01.23.10 ha

eigendom

 

 

Totaal

07.95.80 ha

 

Gemeente

Sectie

Nummer

Oppervlakte in ha

Soort recht

Jorwerd

F

316

00.42.50 ha

erfpacht

Jorwerd

F

317

01.28.95 ha

erfpacht

Jorwerd

F

318

02.09.70 ha

erfpacht

Jorwerd

F

320

04.52.10 ha

erfpacht

Jorwerd

F

364

01.42.90 ha

erfpacht

Jorwerd

F

366

00.54.60 ha

erfpacht

 

 

Totaal

10.30.75 ha

 

Toelichting erfpacht: 

De Protestantse Gemeente te Hilaard fungeert als erfpachtgever. 

Indien de koper interesse heeft om het erfpachtrecht over te nemen, zal de Protestantse Gemeente te Hilaard nieuwe voorwaarden voor de erfpacht formuleren. 

Een essentiële voorwaarde die zij stellen voor de overdracht van het erfpachtrecht is dat de koper de exploitatie van het melkschapenbedrijf voortzet.

Vergunningen

Er is een milieuvergunning aanwezig voor het houden van 1.357 melkschapen. 

Er is een brief aanwezig van de Provincie Friesland waarin aangegeven wordt dat er geen VVGB (Verklaring van Geen bedenkingen) nodig is in het kader van de Wet Natuurbescherming voor het houden van de volgende dieraantallen: 

Gebouw

Soort

Aantal

RAV code

Totaal vergunde NH3 in kg

Potstal

Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg

1.357

B1.100

949,9

 

 

 

 

949,9

Natura 2000 gebied

Het dichtstbijzijnde Natura2000 gebied is ‘de Groote Wielen’, dat hemelsbreed gelegen is op ±11 km afstand. 

Bestemmingsplan

Enkelbestemming: Agrarisch

Dubbelbestemming: Waarde-Archeologie 1

Dubbelbestemming: Waarde-Cultuurhistorisch waardevolle staten en stinzen

Bouwvlak

Functieaanduiding: specifieke vorm van agrarisch-bedrijfskavel grondgebonden agrarisch bedrijf

Bouwaanduiding: karakteristiek

Maatvoering: maximum hoogte luchtvaartverkeerzone ILS verstoringsgebied: 61,1 m

Maatvoering:  maximum hoogte luchtvaartverkeerzone invliegfunnel: 105 m

Maatvoering: maximum hoogte vrijwaringszone radarverstoringsgebied: 60 m

Gebiedsaanduiding: luchtervaartverkeerzone – ILS verstoringsgebied

Gebiedsaanduiding: luchtvaartverkeerzone – invliegfunnel

Gebiedsaanduiding: vrijwaringszone-radarverstoringsgebied

Omschrijving onroerend goed

Agrarische bedrijfswoning

 

Bouwjaar

1930 (opnieuw opgebouwd)

Vloeren

Beton en hout

Gevels

Gemetselde muren

Kozijnen

Hout

Beglazing

Begane grond dubbel glas

Dak

Met pannen gedekte kap

Verwarming

Gasgestookte CV met radiatoren i.c.m. vloerverwarming

Indeling

Begane grond: woonkeuken, woonkamer, kantoor/slaapkamer,

entree, hal, toilet, badkamer en berging.

 

Verdieping: 3 slaapkamers en badkamer

 

Zolder: berging

 

Achter het woonhuis bevindt zich een deelruimte die deels ingericht is als ruimte voor workshops.

Schapenstal

 

Bouwjaar

±2000

Afmeting

±40 mx 28 m = 1.120 m²

Indeling

Ingericht met 2 voerpaden en 4 potten

Vloeren

Beton

Gevels

Geïsoleerde damwandprofiel met windbreekgaas en gordijnen

Constructie

Stalen spanten

Dak

Sandwichpanelen

Ventilatie

Natuurlijk, ondersteund met een grote plafond-ventilator

Toelichting

Goed toegankelijk via 5 overhead-deuren.

Tussenbouw

 

Bouwjaar

±2000

Afmeting

±30 m x 10 m = 300 m²

Vloeren

Beton

Gevels

Damwand

Constructie

Stalen spanten

Dak

Sandwichpanelen

Indeling, inrichting en gebruik

In deze ruimte bevindt zich een 60 stands melkstal (2000).  Daarnaast is hier een kantine en wachtruimte gevestigd.

Bijgebouwen

 

Verwerkingsruimte

Deze ruimte heeft een afmeting van ±5,4 m x 8,3 m = 44 m²,is geïsoleerd met sandwichpanelen en ingericht als  verwerkings- en koelruimte.

Voorzien van alle benodigde apparatuur voor traditionele productie- en verpakking van schapenyoghurt.

Jongveestal

Deze losstaande jongveestal (bouwjaar 2006) heeft een afmeting van ±30 m x 15 m = 450 m en is opgetrokken vanuit damwand, een constructie van stalen spanten en gedekt met damwand.

Landbouwgrond

 

Omschrijving

De gronden zijn gelegen als volgt:

 

Ligging

Grootte in ha

Huiskavel eigendom

± 7.15.80

Huiskavel erfpacht

10.30.75

Totaal

± 17.46.55

 

 

De huiskavel bestaat uit de volgende grondsoorten grondsoorten:

 

pMo80: Tochteerdgronden; klei

kMn43C: Knippoldervaaggronden; zware klei, profielverloop 3

 

De percelen zijn goed verkaveld en goed ontsloten vanaf de openbare weg. Qua vorm redelijk goed bewerkbaar. Het betreft in het algemeen kwalitatief goede vruchtbare zware klei grond, geschikt voor verschillende teelten.. Wij beoordelen de grondkwaliteit als goed.

 

Overige

 

 

-4 kuilplaten
-3 krachtvoersilo’s
-1 kunstmestsilo
-Erfverharding door middel van beton

 

Veestapel

De veestapel bestaat uit Lacaune schapen. Dit is een schapenras dat voornamelijk bekend staat om zijn melkproductie en is het meest gebruikte ras voor de productie van Roquefort-kaas in Frankrijk.

 

-Herkomst: Het Lacaune-ras komt oorspronkelijk uit de regio rond Lacaune in het zuiden van Frankrijk, in het departement Tarn.

 

-Melkproductie: Lacaune schapen zijn uitstekende melkproducenten. Hun melk wordt beschouwd als van zeer hoge kwaliteit, vooral voor kaasproductie.

 

-Uiterlijk: Lacaune schapen hebben een medium tot groot formaat. Ze hebben een witte vacht en een onbewolde kop en poten.

 

-Aanpassingsvermogen: Ze zijn aangepast aan het bergachtige terrein van hun oorspronkelijke habitat en kunnen goed overweg met de wisselende klimatologische omstandigheden.

 

-Verbeteringen: Door selectief fokken en genetische verbeteringsprogramma's is de melkproductie van Lacaune schapen in de loop der jaren aanzienlijk toegenomen.

 

-Vleesproductie: Hoewel het ras voornamelijk wordt gehouden voor melk, wordt het vlees van Lacaune lammeren ook gewaardeerd.

-Temperament: Lacaune schapen staan bekend om hun rustige en beheersbare aard, wat hen geschikt maakt voor intensieve melkproductie

 

In vergelijking met het Nederlandse melkschaap valt op dat het Lacaune melkschaap een ‘hard’ schaap is met weinig gezondheidsproblemen en dat meer ruwvoer opneemt, dat de melk ongeveer 3% meer vet en eiwit bevat, en dat de lammeren beter geschikt zijn voor vleesproductie.

 

De veestapel is zwoegervrij gecertificeerd.

 

Roerende zaken

 

 

Wij bieden enkel de onroerende zaken aan met inbegrip van vaste aard- en nagelvaste

inventaris die benodigd is voor de dagelijkse uitoefening van het schapenbedrijf.

De levende have wordt ook aangeboden.

 

Vervoersmiddelen, gereedschappen, rollend materieel en voervoorraden zijn geen

onderdeel van hetgeen aangeboden.

 

BTW

Het bedrijf zit in de B.T.W.-regeling. Bij verkoop gaan wij ervan uit dat het bedrijf wordt overgedragen

op basis van artikel 37d van de Wet op de Omzetbelasting.

 

Makelaar

Voor meer informatie over dit object kunt u contact opnemen met:

avatar Maarten Otten
Maarten Otten Makelaar / Register-taxateur
Arend Otten Agro B.V.