Home » Onroerend goed » Melkvee » Balkbrug

Melkveebedrijf Balkbrug

Prijs op aanvraag

Download brochure Contact opnemen Westerhuizingerweg 59A
7707RG Balkbrug

Gedetailleerde beschrijving

Algemeen
Dit prachtig vrij gelegen melkveebedrijf beschikt over up-to-date vergunningen en bevindt zich op een nagenoeg aaneengesloten huiskavel van 42.26.30 ha. Gelegen in het grootschalige landbouwontwikkelingsgebied “Het Westerhuizingerveld”, een actief agrarisch gebied dat een thuisbasis is van diverse agrarische bedrijven. Op het bedrijf rust een onherroepelijke NB vergunning voor het houden van 140 stuks grootvee en 100 stuks jongvee. Natura2000-gebieden liggen op geruime afstand. 
 
Het aangeboden onroerend goed bestaat uit één woonhuis, een serrestal, twee rundveestallen, een werktuigenberging en een mestsilo. Overname van het bedrijf op going-concern basis met vee, mest, voervoorraden en fosfaatrechten is mogelijk. 
 
Situering
Deze locatie bevindt zich in het landelijke gebied van Balkbrug, in de gemeente Hardenberg, provincie Overijssel. De A28 richting Zwolle en Meppel is slechts 12 autominuten verwijderd. Voorzieningen zijn ruimschoots beschikbaar in nabijgelegen dorpskernen zoals Balkbrug, Nieuwleusen en Dedemsvaart. 
 
Kadastrale gegevens
Gemeente Sectie Nummer Oppervlakte in ha Bijzonderheden
Avereest F 3200 02.14.70 *
Avereest F 3203 00.13.30  
Avereest F 3204 00.08.00  
Avereest F 3348 00.05.72  
Avereest F 3354 05.23.00  
Avereest F 3558 00.02.55  
Avereest F 3561 00.10.35  
Avereest F 3562 00.16.60  
Avereest F 3563 29.23.38 *
Avereest** F 3641 05.08.70 *
      42.26.30  
* Het eigendom is belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht t.b.v. Gasunie Transport Services B.V.
Vergunningen
Er is een NB vergunning aanwezig voor de volgende dieraantallen: 
Gebouw Soort Aantal RAV-code
Stal B Vrouwelijk jongvee < 2 jaar 60 A3
Stal B Melk- en kalfkoeien 10 A1.100.2
Stal C Melk- en kalfkoeien 10 A1.100.2
Stal D Vrouwelijk jongvee <2 jaar 20 A3
Stal F Melk- en kalfkoeien 120 A1.22.2
Stal G Vrouwelijk jongvee < 2 jaar 20 A3
 
Er is in 2012 een melding geweest in het kader van het Besluit
Landbouw Milieubeheer voor het houden van de volgende dieraantallen:
 
Gebouw Soort Aantal RAV-code
Stal B Melk- en kalfkoeien 9 A1.100.1
Stal B Vrouwelijk jongvee < 2 jaar 70 A3
Stal B Fokstieren en overig rundvee > 2 jaar 70 A7
Stal C Melk- en kalfkoeien 13 A3
Stal C Vrouwelijk jongvee < 2 jaar 50 A3
Stal D Vrouwelijk jongvee < 2 jaar 20 A3
Stal F Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 178 A1.5.2

 

Natura2000 gebied
Het dichtstbijzijnde Natura2000 gebied is het Vecht & Beneden Reggegebied, dat hemelsbreed gelegen is op ± 11 km afstand. 
 
Bestemmingsplan
Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – Open Heideontginningenlandschap
Bouwvlak
 
Omschrijving onroerend goed
Woonhuis
Bouwjaar: Oorspronkelijk: 1983
Verdieping garage:1992
Aanbouw:2008
Vloeren: Beton
Gevels: Gemetselde spouwmuren
Kozijnen: Houten kozijnen
Beglazing: Begane grond: dubbel
Verdieping: enkel glas
Dak: Met pannen gedekte kap, voorzien van isolatieplaten
Verwarming: Gasgestookte CV met radiatoren i.c.m. gedeeltelijke vloerverwarming en een houtkachel
Indeling: Entree, hal, toilet, bijkeuken, kantoor, douche,
woonkamer, keuken
Verdieping: overloop, 4 slaapkamers, badkamer, bad,inloopkast en apart toilet
 
Serrestal
Bouwjaar: 2014
Afmeting: ±60 m x 32 m = 1.920 m ²
Capaciteit: 120 boxen, aan de achterzijde is een gedeelte verhard met klinkers. Dit gedeelte is bouwkundig gezien uit te breiden naar 178 boxen. Voorzien van een royale afkalfstal, zandhok en 2 separatie-ruimtes. 
Type boxen: Verhoogde boxen zwevende boxafscheidingen 
Kelders: 5 aparte kelders die apart vulbaar en mixbaar zijn. Eén kelder wordt gebruikt als opvangkelder voor dagverse mest met een elektrische mixer. De kelders zijn hiermee geschikt voor een eventuele realisa-tie van een monovergister. De  tussenmuren robuust en zijn verzwaard gebouwd om het mogelijk te maken om één put vol-ledig te vullen en de rest leeg te laten. 
Mestopslagcapaciteit: 2.600 m ³
Vloeren: Sleuvenvloer voorzien van rubber (recent geplaatst)
Gevels: Windbreekgaas met gordijnen, voorzien van een regensensor
Constructie: Stalen spanten
Dak: Serredak (volledig vervangen in 2021)
Ventilatie: Natuurlijk 
Overige voorzieningen: De stal is gebouwd volgens hoge standaarden naar de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) en o.a. voorzien van een druppelsysteem voor verkoeling op hittedagen, een mestscheider en een feedwall. De feedwall heeft als doel om het voer vers te houden waardoor er een minimale hoeveelheid restvoer overblijft. Via een loopbrug is er een goed overzicht over de stal. 
 
Aan de voorzijde van de stal bevindt zich een 2 x 12 rapid exit     melkstal (SAC Polaris, 2013) voorzien van geprogrammeerd voeren en een subway. De stal is bouw- en installatietechnisch geschikt    gemaakt voor uitbreiding naar een 2 x 16 opstelling. Aansluitend aan deze ruimte    bevindt zich een technische ruimte / opslagruim-te, een hygiënesluis met douche/toilet. De vaste trap naar het kan-toor met uitzicht op de stal biedt goed zicht op de koeien.  
 
Er is een melktank in eigendom aanwezig (cap. 12.500 l) 
 
 
Rundveestal 1
Bouwjaar: Jaren ‘80/2012
Afmeting: ±44 m x 10 m = 440 m ²
Capaciteit: In gebruik als huisvesting voor kalveren
Vloeren: Beton
Gevels: Gemetselde gevels met topgevels van damwand
Constructie: Stalen spanten in combinatie met houten boogspanten
Dak:J Asbestvrije golfplaten voorzien van een centrale lichtstraat
Ventilatie: Natuurlijk 
Toelichting: Degelijk gebouwde stal die door de jaren heen gemoderniseerd is en uitgebreid. 
 
Rundveestal 2
Bouwjaar: Jaren ‘80
Afmeting Stal: ±40 m x 25 m = 1.000 m ²
Overstek met potstal: ±40 m x 5 m = 200 m ²
Capaciteit 
Stal: 100 stuks jongvee
Potstal: Biedt ruimte voor de close-up groep (2e fase droogstand) 
Vloeren: Beton met roostervloeren, onderkelderd onder de roosters en deels onder de boxen
Gevels: Gemetselde gevels met topgevels van damwand
Constructie: Stalen spanten
Dak: De stal is voorzien geïsoleerde sandwichpanelen (2022). De potstal is voorzien van asbestvrije golfplaten met geïsoleerde lichtplaten.
Ventilatie: Natuurlijk 
Toelichting Nette en functionele stal voor het huisvesten van jongvee en de far-off groep (1e fase droogstand).
 
Werktuigenberging
Bouwjaar: 2011
Afmeting: ±21 m x 39 m = 819 m ²
Vloeren/verharding: Klinkers
Gevels: Damwand
Constructie: Stalen spanten
Dak: Asbestvrije golfplaten met lichtplaten
Ventilatie: Natuurlijk 
Toelichting: Deels voorzien van een kelder
 
Overige gebouwen/bouwwerken
Mestsilo: Gekeurde mestsilo uit de jaren ’90 met een opslagcapaciteit van 1.000 m ³. De dunne fractie is terugloopbaar via een verbinding naar de ligboxenstal. 
 
Landbouwgrond
De gronden zijn fraai aaneengesloten gelegen rondom het bedrijfserf en zijn goed toegankelijk vanaf het bedrijfserf via een kavelpad en vanaf de openbare weg. Het betreft hier goede, akkerbouwwaardige percelen die de vorm goed bewerkbaar zijn. De gronden zijn voorzien van ondergrondse beregeningsbuizen met hydranten en bestaan uit de volgen-de grondsoorten:
 
Hn21: Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand
ZwP: Moerige podzolgronden met een humushoudend zanddek en een moerige tussenlaag
 
Overige 
-Zonnepanelen 89.640 kWh (2022)
-Eigen waterbron 108 m
-Kavelpad 450 m x 3 m 
-Vaste mestopslag 12 m x 3 m 
-Klinkerplaat
-Het bouwblok is geschikt gemaakt voor realisatie van een tweede agrarische bedrijfswoning
-Kuilplaat zonder wanden 15 m x 10 m
 
-Voldoende sleufsilo’s, van 2 kanten toegankelijk:
-70 m x 8 m x  max 1 en 2 meter 
-80 m x 7 m x  max 1 m 
-83 m x 7,70 x max 1 m 
-30 m x 6,30 x max 1 m 
-Kleine sleufsilo’s: 5 stuks van 12 m x 3,20 x max 0,75 
 
BTW
Het bedrijf zit in de B.T.W.-regeling. Bij verkoop gaan wij ervan uit dat het bedrijf wordt overgedragen 
op basis van artikel 37d van de Wet op de Omzetbelasting.
 
Vraagprijs
Op aanvraag
 
 

Makelaar

Voor meer informatie over dit object kunt u contact opnemen met:

avatar Maarten Otten
Maarten Otten Makelaar / Register-taxateur
Arend Otten Agro B.V.