Home » Onroerend goed » Melkvee » Wachtum

Melkveebedrijf Wachtum

Prijs op aanvraag

Download brochure Contact opnemen Oosterhesselerweg 8
7754 RJ Wachtum

Gedetailleerde beschrijving

Algemeen
Efficiënt ingericht, keurig onderhouden melkveebedrijf met een NB vergunning voor 100 stuks melkvee met 70 stuks jongvee, bestaande uit een ruime woning (1930), een ligboxenstal (1985/2015) met automatische voedering (Trioliet), een kapschuur en een mestsilo. De locatie heeft een huiskavel van 29.91.20 ha en een veldkavel van 4.00.00 ha op enkele kilometers ten noorden van de locatie. Het bedrijf kan eventueel going-concern worden overgenomen met vee, voorraden en fosfaatrechten.  
 
Situering
Deze locatie is gelegen in het landelijke gebied van Wachtum in de Gemeente Coevorden in de Provincie Drenthe. Logistiek gezien gunstig gelegen op korte afstand van de op- en afritten van de A37. Voorzieningen zijn voldoende aanwezig in de nabijgelegen plaatsen Oosterhesselen en Dalen.
 
Gemeente Sectie Nummer Oppervlakte  
Dalen G 81 1 ha 09 a 00 ca   
Dalen G 326 5 ha 22 a 74 ca   
Dalen G 327 1 ha 69 a 36 ca   
Dalen G 331 4 ha 07 a 73 ca   
Dalen G 493  ha 00 a 74 ca   
Dalen G 505 17 ha 81 a 63 ca   
Oosterthesselen N 184 4 ha 00 a 00 ca  *
      33 ha 91 a 20 ca  **
         
* Het eigendom is belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht t.b.v. Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen en EBN B.V. te Utrecht
** Het eigendom is belast met herinrichtingsrente € 1.199,22 (eindjaar 2032)
 
Vergunningen
Er is een melding gedaan in het kader van de Activiteitenbesluit voor het houden van de volgende dieraantallen: 
 
Gebouw Soort Aantal RAV code Totaal vergunde NH3
Ligboxenstal Melk- en kalfkoeien 100 A1.13.1  
Ligboxenstal Vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar 46 A3  
Jongveestal Vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar 26 A3  
        983 kg
 
Er is een NB vergunning verleend voor het houden van de volgende dieraantallen:
 
Soort Aantal RAV code Totaal vergunde NH3
Melk- en kalfkoeien 100 A1.13.1  
Vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar 70 A3  
      983 kg
Natura 2000 gebied:
Het dichtstbijzijnde Natura2000 gebied is het Mantingerzand, dat hemelsbreed gelegen is op ca. 9 km afstand.
 
Bestemmingsplan
Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – Ontginningenlandschap
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologische verwachtingswaarde
Bouwvlak
Gebiedsaanduiding: overige zone – grootschalig landbouwgebied
Gebiedsaanduiding: vrijwaringszone - laagvliegroute 
 
Agrarische bedrijfswoning met deelruimte
Bouwjaar 1930
Inhoud ±700 m³ 
Vloeren Benedenverdieping: betonnen vloeren behalve de slaapkamer/chill ruimte (houten vloer)
Bovenverdieping: houten vloeren
Gevels Gemetselde gevels, aan binnenzijde voorzien van spouwmuren
Kozijnen Houten kozijnen
Beglazing Dubbel
Dak Met pannen gedekte kap voorzien van isolatieplaten
Verwarming Gasgestookte CV met radiatoren i.c.m. vloerverwarming
Indeling Entree, hal, toilet, bijkeuken, bergruimte, woonkeuken,  woonkamer, badkamer, slaapkamer, kantoor 
Verdieping: overloop, 4 slaapkamers, badkamer, douche, 
toilet. 
 
Achter het woonhuis bevindt zich een deelruimte welke is 
opgetrokken vanuit gemetselde gevels, een constructie van houten gebinten en een met riet gedekte kap. De ruimte is in gebruik als werkplaats en jongveestalling. 
 
Ligboxenstal
Bouwjaar Oorspronkelijk:1985
Verlenging: 2015
Afmeting Oorspronkelijk: ±31 mx 22 m = 682 m²
Verlenging: ±22 m x 39 m = 858 m²
Totale oppervlakte: 1.540 m²
Capaciteit 1985 -58 stuks GVE
                   1985 -47 stuks jongvee
                   2015  -60 stuks GVE
Type boxen: Verhoogde boxen met matten en zwevende box-
afscheidingen/ R-boxen 
Indeling: 2+3
Kelders Oorspronkelijk: Deels onderkelderd
Verlenging: Volledig onderkelderd
Totale mestopslagcapaciteit: 1.500 m³
Vloeren Oorspronkelijk: Roostervloeren
Verlenging: Emissie-arme (dichte) vloeren
Gevels: Gemetselde voet, windbreekgaas en gordijnen
Constructie: Stalen spanten
Dak: Oorspronkelijk: Asbesthoudend
Verlenging: Asbestvrij
Ventilatie: Natuurlijk 
Overige voorzieningen Het gebouw is voorzien van een 2 x 6 melkstal (Westfalia Surge) van 1984 en een melktank van 2015 met een capaciteit van 9.500 liter. De stal is uitgerust met automatische 
voedering (Trioliet) van 2008. Het ruwvoer wordt gemengd in de bunkers en van hieruit automatisch verdeeld over de voergang.  
 
Ook voorzien van enkele strohokken in gebruik als afkalfstal. Daarnaast zijn er nog 4 krachtvoerstations en een mestrobot van 2015. 
 
Kapschuur
Bouwjaar: ±jaren ‘80
Type: Open aan twee zijden
Afmeting: ±15 m x 13 m = 195 m² 
Vloeren / verharding: Klinkers
Gevels: Damwand/ riet
Constructie: Houten gebinten
Dak: Asbesthoudende golfplaten
Indeling, inrichting en gebruik In gebruik als opslag/ werktuigenberging. 
 
Overige gebouwen
Mestsilo PAS silo, 1998, staal met PVC kap, inhoud ±850 m³. 
De silo is in 2022 weer voor 5 jaar goedgekeurd. 
 
Landbouwgrond
Omschrijving De gronden zijn gelegen als volgt:
 
Ligging Grootte in ha
Bij erf ± 28.81.20
Veldkavel 4.00.00
Totaal ± 32.81.20
 
De veldkavel is gelegen even ten noorden van Oosterhes-selen aan de Veenakkerweg. 
 
De huiskavel en veldkavel bestaan uit grondsoorten:
 
pZg23: Beekeerdgronden; lemig fijn zand
Hn23: Veldpodzolgronden; lemig fijn zand
 
De percelen zijn goed verkaveld en goed ontsloten vanaf de openbare weg. Qua vorm goed bewerkbaar. Het betreft in het algemeen kwalitatief goede zandgrond, geschikt voor verschillende teelten. Waar nodig is drainage aangebracht. Wij beoordelen de grondkwaliteit als goed. 
 
Overige 
-4 kuilplaten
-4 krachtvoersilo’s
-1 kunstmestsilo
-Erfverharding door middel van beton en klinkers
 
BTW
Het bedrijf zit in de B.T.W.-regeling. Bij verkoop gaan wij ervan uit dat het bedrijf wordt overgedragen 
op basis van artikel 37d van de Wet op de Omzetbelasting.
 
Vraagprijs
Op aanvraag
 
 
Arend Otten Agro B.V.