Home » Onroerend goed » Melkvee » Wachtum

Melkveebedrijf Wachtum

Prijs op aanvraag

Download brochure Contact opnemen Oosterhesselerweg 8
7754 RJ Wachtum

Gedetailleerde beschrijving

Algemeen

Efficiënt ingericht, keurig onderhouden melkveebedrijf met een NB vergunning voor 100 stuks melkvee met 70 stuks jongvee, bestaande uit een ruime woning (1930), een ligboxenstal (1985/2015) met automatische voedering (Trioliet), een kapschuur en een mestsilo. De locatie heeft een huiskavel van 29.91.20 ha en een veldkavel van 4.00.00 ha op enkele kilometers ten noorden van de locatie. Het bedrijf kan eventueel going-concern worden overgenomen met vee, voorraden en fosfaatrechten.  

 

Situering

Deze locatie is gelegen in het landelijke gebied van Wachtum in de Gemeente Coevorden in de Provincie Drenthe. Logistiek gezien gunstig gelegen op korte afstand van de op- en afritten van de A37. Voorzieningen zijn voldoende aanwezig in de nabijgelegen plaatsen Oosterhesselen en Dalen.

 

Gemeente Sectie Nummer Oppervlakte  
Dalen G 81 1 ha 09 a 00 ca   
Dalen G 326 5 ha 22 a 74 ca   
Dalen G 327 1 ha 69 a 36 ca   
Dalen G 331 4 ha 07 a 73 ca   
Dalen G 493  ha 00 a 74 ca   
Dalen G 505 17 ha 81 a 63 ca   
Oosterthesselen N 184 4 ha 00 a 00 ca  *
      33 ha 91 a 20 ca  **
         
* Het eigendom is belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht t.b.v. Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen en EBN B.V. te Utrecht
** Het eigendom is belast met herinrichtingsrente € 1.199,22 (eindjaar 2032)

 

Vergunningen

Er is een melding gedaan in het kader van de Activiteitenbesluit voor het houden van de volgende dieraantallen: 

 

Gebouw Soort Aantal RAV code Totaal vergunde NH3
Ligboxenstal Melk- en kalfkoeien 100 A1.13.1  
Ligboxenstal Vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar 46 A3  
Jongveestal Vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar 26 A3  
        983 kg

 

Er is een NB vergunning verleend voor het houden van de volgende dieraantallen:

 

Soort Aantal RAV code Totaal vergunde NH3
Melk- en kalfkoeien 100 A1.13.1  
Vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar 70 A3  
      983 kg

Natura 2000 gebied:

Het dichtstbijzijnde Natura2000 gebied is het Mantingerzand, dat hemelsbreed gelegen is op ca. 9 km afstand.

 

Bestemmingsplan

Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – Ontginningenlandschap

Dubbelbestemming: Waarde – Archeologische verwachtingswaarde

Bouwvlak

Gebiedsaanduiding: overige zone – grootschalig landbouwgebied

Gebiedsaanduiding: vrijwaringszone - laagvliegroute 

 

Agrarische bedrijfswoning met deelruimte

Bouwjaar 1930

Inhoud ±700 m ³ 

Vloeren Benedenverdieping: betonnen vloeren behalve de slaapkamer/chill ruimte (houten vloer)

Bovenverdieping: houten vloeren

Gevels Gemetselde gevels, aan binnenzijde voorzien van spouwmuren

Kozijnen Houten kozijnen

Beglazing Dubbel

Dak Met pannen gedekte kap voorzien van isolatieplaten

Verwarming Gasgestookte CV met radiatoren i.c.m. vloerverwarming

Indeling Entree, hal, toilet, bijkeuken, bergruimte, woonkeuken,  woonkamer, badkamer, slaapkamer, kantoor 

Verdieping: overloop, 4 slaapkamers, badkamer, douche, 

toilet. 

 

Achter het woonhuis bevindt zich een deelruimte welke is 

opgetrokken vanuit gemetselde gevels, een constructie van houten gebinten en een met riet gedekte kap. De ruimte is in gebruik als werkplaats en jongveestalling. 

 

Ligboxenstal

Bouwjaar Oorspronkelijk:1985

Verlenging: 2015

Afmeting Oorspronkelijk: ±31 mx 22 m = 682 m ²

Verlenging: ±22 m x 39 m = 858 m ²

Totale oppervlakte: 1.540 m ²

Capaciteit 1985 -58 stuks GVE

                   1985 -47 stuks jongvee

                   2015  -60 stuks GVE

Type boxen: Verhoogde boxen met matten en zwevende box-

afscheidingen/ R-boxen 

Indeling: 2+3

Kelders Oorspronkelijk: Deels onderkelderd

Verlenging: Volledig onderkelderd

Totale mestopslagcapaciteit: 1.500 m ³

Vloeren Oorspronkelijk: Roostervloeren

Verlenging: Emissie-arme (dichte) vloeren

Gevels: Gemetselde voet, windbreekgaas en gordijnen

Constructie: Stalen spanten

Dak: Oorspronkelijk: Asbesthoudend

Verlenging: Asbestvrij

Ventilatie: Natuurlijk 

Overige voorzieningen Het gebouw is voorzien van een 2 x 6 melkstal (Westfalia Surge) van 1984 en een melktank van 2015 met een capaciteit van 9.500 liter. De stal is uitgerust met automatische 

voedering (Trioliet) van 2008. Het ruwvoer wordt gemengd in de bunkers en van hieruit automatisch verdeeld over de voergang.  

 

Ook voorzien van enkele strohokken in gebruik als afkalfstal. Daarnaast zijn er nog 4 krachtvoerstations en een mestrobot van 2015. 

 

Kapschuur

Bouwjaar: ±jaren ‘80

Type: Open aan twee zijden

Afmeting: ±15 m x 13 m = 195 m ² 

Vloeren / verharding: Klinkers

Gevels: Damwand/ riet

Constructie: Houten gebinten

Dak: Asbesthoudende golfplaten

Indeling, inrichting en gebruik In gebruik als opslag/ werktuigenberging. 

 

Overige gebouwen

Mestsilo PAS silo, 1998, staal met PVC kap, inhoud ±850 m ³. 

De silo is in 2022 weer voor 5 jaar goedgekeurd. 

 

Landbouwgrond

Omschrijving De gronden zijn gelegen als volgt:

 

Ligging Grootte in ha

Bij erf ± 28.81.20

Veldkavel 4.00.00

Totaal ± 32.81.20

 

De veldkavel is gelegen even ten noorden van Oosterhes-selen aan de Veenakkerweg. 

 

De huiskavel en veldkavel bestaan uit grondsoorten:

 

pZg23: Beekeerdgronden; lemig fijn zand

Hn23: Veldpodzolgronden; lemig fijn zand

 

De percelen zijn goed verkaveld en goed ontsloten vanaf de openbare weg. Qua vorm goed bewerkbaar. Het betreft in het algemeen kwalitatief goede zandgrond, geschikt voor verschillende teelten. Waar nodig is drainage aangebracht. Wij beoordelen de grondkwaliteit als goed. 

 

Overige 

-4 kuilplaten

-4 krachtvoersilo’s

-1 kunstmestsilo

-Erfverharding door middel van beton en klinkers

 

BTW

Het bedrijf zit in de B.T.W.-regeling. Bij verkoop gaan wij ervan uit dat het bedrijf wordt overgedragen 

op basis van artikel 37d van de Wet op de Omzetbelasting.

 

Vraagprijs

Op aanvraag

 

 

Arend Otten Agro B.V.