Home » Onroerend goed » Grond » Laudermarke

Landbouwgrond Laudermarke

Prijs op aanvraag

Gedetailleerde beschrijving

TE KOOP AANGEBODEN
 
Diverse percelen akkerbouwwaardige zandgrond in Laudermarke bij Ter Apel. 
De gronden zijn de afgelopen jaren in gebruik geweest voor de teelt van bieten, aardappelen en uien en ook als zodanig geschikt. De gronden zijn goed bereikbaar vanaf de openbare weg.
De percelen worden apart van elkaar aangeboden. 
 
Verdere bijzonderheden:
-De bestemming van de percelen is ‘Agrarisch’ 
-Er gaan geen productierechten mee over
-Vraagprijs op aanvraag
 
Kavel 1:  ±5.77.17 ha landbouwgrond gelegen aan de Veenweg
Algemeen
De grond is de afgelopen jaren in gebruik geweest voor de teelt van bieten, aardappelen en uien. 
Goed bereikbaar vanaf de Veenweg. De exacte oppervlakte van het perceel dient nog uitgemeten te worden door het Kadaster.
 
De grond bestaat uit de bodemsoorten: 
-zVz: meerveengronden op zand zonder humuspodzol, beginnend ondieper dan 1.2 m
-pZn21: Gooreerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand
-Hn21: Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand
 
Kavel 2:  ±5.83.62 ha landbouwgrond gelegen aan de Ruiten A Kanaal Oost V
Algemeen
De grond is de afgelopen jaren in gebruik geweest voor de teelt van bieten, aardappelen en uien. Goed bereikbaar vanaf de Ruiten A Kanaal Oost V via een eigen weg. De exacte oppervlakte van het perceel dient nog uitgemeten te worden door het Kadaster.
 
De grond bestaat uit de bodemsoorten: 
-zVz: meerveengronden op zand zonder humuspodzol, beginnend ondieper dan 1.2 m
-pZn21: Gooreerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand
-Hn21: Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand
-pZg23: Beekeerdgronden; lemig fijn zand
 
Kavel 3: 5.99.20 ha landbouwgrond gelegen aan de Ruiten A Kanaal Oost V/Roelagerweg
Algemeen
De afgelopen jaren in gebruik geweest voor de teelt van aardappelen en bieten. 
Goed bereikbaar vanaf de openbare weg. 
 
De grond bestaat uit de bodemsoorten: 
-pZn21: Gooreerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand
-Hn21: Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand
 
Kavel 4: 9.99.95 ha landbouwgrond gelegen aan de Roelagerweg/Veenweg
Algemeen
De afgelopen jaren in gebruik geweest voor de teelt van aardappelen en bieten. 
Goed bereikbaar vanaf de openbare weg. 
 
De grond bestaat uit de bodemsoorten: 
-pZn21: Gooreerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand
-Hn21: Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand
 
 
 
 
 
 
 
Arend Otten Agro B.V.