Home » Onroerend goed » Grond » Laudermarke

Landbouwgrond Laudermarke

Prijs op aanvraag

Gedetailleerde beschrijving

TE KOOP AANGEBODEN

 

Diverse percelen akkerbouwwaardige zandgrond in Laudermarke bij Ter Apel. 

De gronden zijn de afgelopen jaren in gebruik geweest voor de teelt van bieten, aardappelen en uien en ook als zodanig geschikt. De gronden zijn goed bereikbaar vanaf de openbare weg.

De percelen worden apart van elkaar aangeboden. 

 

Verdere bijzonderheden:

-De bestemming van de percelen is ‘Agrarisch’ 

-Er gaan geen productierechten mee over

-Vraagprijs op aanvraag

 

Kavel 1:  ±5.77.17 ha landbouwgrond gelegen aan de Veenweg

Algemeen

De grond is de afgelopen jaren in gebruik geweest voor de teelt van bieten, aardappelen en uien. 

Goed bereikbaar vanaf de Veenweg. De exacte oppervlakte van het perceel dient nog uitgemeten te worden door het Kadaster.

 

De grond bestaat uit de bodemsoorten: 

-zVz: meerveengronden op zand zonder humuspodzol, beginnend ondieper dan 1.2 m

-pZn21: Gooreerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

-Hn21: Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

 

Kavel 2:  ±5.83.62 ha landbouwgrond gelegen aan de Ruiten A Kanaal Oost V

Algemeen

De grond is de afgelopen jaren in gebruik geweest voor de teelt van bieten, aardappelen en uien. Goed bereikbaar vanaf de Ruiten A Kanaal Oost V via een eigen weg. De exacte oppervlakte van het perceel dient nog uitgemeten te worden door het Kadaster.

 

De grond bestaat uit de bodemsoorten: 

-zVz: meerveengronden op zand zonder humuspodzol, beginnend ondieper dan 1.2 m

-pZn21: Gooreerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

-Hn21: Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

-pZg23: Beekeerdgronden; lemig fijn zand

 

Kavel 3: 5.99.20 ha landbouwgrond gelegen aan de Ruiten A Kanaal Oost V/Roelagerweg

Algemeen

De afgelopen jaren in gebruik geweest voor de teelt van aardappelen en bieten. 

Goed bereikbaar vanaf de openbare weg. 

 

De grond bestaat uit de bodemsoorten: 

-pZn21: Gooreerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

-Hn21: Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

 

Kavel 4: 9.99.95 ha landbouwgrond gelegen aan de Roelagerweg/Veenweg

Algemeen

De afgelopen jaren in gebruik geweest voor de teelt van aardappelen en bieten. 

Goed bereikbaar vanaf de openbare weg. 

 

De grond bestaat uit de bodemsoorten: 

-pZn21: Gooreerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

-Hn21: Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

 

 

 

 

 

 

 

Arend Otten Agro B.V.